Tevens kan u ook bij ons terecht voor:

Tevens kan u bij ons terecht voor multidisciplinair onderzoek: intelligentie, aandacht en concentratie, leerproblemen, autismescreening, ADHD, emotionele problemen,… Hiervoor werken wij (indien nodig) samen met een externe kinderpsychiater.

Naargelang de vraag worden er ook groepstrainingen georganiseerd (sociale vaardigheden, schrijfmotoriek, typtien2,…).