Wanneer je een vermoeden hebt dat er iets aan de hand is met je kind, of wanneer de school, het CLB of een andere hulpverlener bezorgdheden heeft geuit, kan je bij ons terecht voor diagnostiek.

Ook wanneer er enkel een intelligentieonderzoek nodig is om terugbetaling van de logopedie mogelijk te maken, kan je hier terecht.

Momenteel werk ik alleen en zijn nog niet alle multidisciplinaire onderzoeken mogelijk. Maar het is de bedoeling om in de nabije toekomst het team te versterken met onder andere een logopedist. Indien nodig wordt er ook doorverwezen naar een kinderpsychiater. Er wordt steeds een uitgebreid verslag opgemaakt, dat je kan bezorgen aan de verwijzer of relevante betrokkenen.

Na afloop van het (multidisciplinair) onderzoek volgt steeds een adviesgesprek waarin de resultaten van de onderzoeken worden besproken alsook wordt stilgestaan bij de eventuele nood aan verdere ondersteuning. Het kan hierbij gaan om ondersteuning van het kind, de ouders, de leerkracht,…

Soorten onderzoek

Intelligentieonderzoek

Op vraag van de ouders, school, logopedist, arts,… kan een intelligentie-onderzoek worden uitgevoerd. Een intelligentietest heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van het kind of de jongere in kaart te brengen.

De test kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:​

  • Als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de totale mogelijkheden van je kind.
  • Bij tegenvallende leerresultaten van kinderen (Waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard? Zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?)
  • In het kader van onderzoek naar hoogbegaafdheid.
  • Als onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar eventuele leer-, concentratie- en/of ontwikkelingsproblemen.

Bij een uitgebreid intelligentieonderzoek wordt het kind volledig gescreend, volgt er een uitgebreid verslag dat met de ouders tijdens een adviesgesprek wordt besproken.

Soms is een IQ bepaling vooral bedoeld voor terugbetaling van logopedie. In dat geval wordt een verkorte versie afgenomen, waarna een verslag wordt opgesteld dat het nodige bevat om een terugbetaling van de logopedie sessies te staven. De resultaten worden ook kort besproken met de ouders.


Aandachts- en concentratieonderzoek

Een aandachtsonderzoek wordt uitgevoerd indien er aandachtsmoeilijkheden vastgesteld worden thuis of op school. We onderzoeken of deze problemen worden veroorzaakt door een aandachtsstoornis of dat de concentratieproblemen kaderen binnen een andere problematiek. Het onderzoek bestaat uit een aantal gestandaardiseerde testen bij het kind, alsook uit vragenlijsten die worden afgenomen bij de ouders en de leerkracht.

Belevingsonderzoek (relationeel-affectief)

Een belevingsonderzoek wordt bij aanvang van de begeleiding standaard afgenomen om een beter beeld te krijgen over wat zich in het hoofd van het kind afspeelt en hoe hij/zij met moeilijkheden omgaat. Dit gebeurt aan de hand van spel, tekeningen en gesprekken.

Onderzoek naar autisme spectrum stoornis

Op vraag van de ouders, school, kinderpsychiater,… kan een onderzoek naar ASS worden uitgevoerd. Dit is een uitgebreid onderzoek en omvat meerdere testen en gesprekken met het kind (waaronder ook een intelligentiebepaling), alsook observaties en vrije spelmomenten. Verder wordt de ouders en de leerkracht gevraagd vragenlijsten in te vullen en worden er gesprekken met de ouders gepland.

Onderzoek naar (psycho)motoriek

Ouders en/of school maken zich ook wel eens zorgen over de (schrijf)motoriek van een kind of over het lateralisatieproces wat een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen. Vaak worden er bijv. omkeringen gesignaleerd in de klas en is er niet onmiddellijk sprake van een leerstoornis maar van een vertraging in de lateralisatie.

Een psychomotorisch onderzoek kan zinvol zijn bij leermoeilijkheden of wanneer de (schrijf)motoriek algemeen niet goed ontwikkeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info