Jullie kunnen bij ons terecht voor een diagnostisch traject bij een vermoeden van ADHD, ASS, hoogbegaafdheid alsook voor het in kaart brengen van het sociaal-emotioneel functioneren van jullie kind.

Ook wanneer er enkel een intelligentieonderzoek nodig is om terugbetaling van de logopedie mogelijk te maken, kan je hier terecht.

Daarbij wordt er steeds vanuit het intakegesprek een probleemsamenhang opgesteld, om dan via handelingsgerichte diagnostiek duidelijk te krijgen waar de begeleiding zich best op richt. Na de onderzoeken volgt steeds een adviesgesprek waarin de resultaten worden besproken en krijgen jullie een uitgebreid onderzoeksverslag mee.

Indien nodig wordt er doorverwezen naar een kinderpsychiater.


Soorten onderzoek


Intelligentieonderzoek

Een intelligentietest heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van het kind of de jongere in kaart te brengen. 

​De test kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:​

  • om een goed beeld te krijgen van de totale mogelijkheden van je kind.
  • in het kader van onderzoek naar hoogbegaafdheid.
  • als onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar eventuele leer-, concentratie- en/of ontwikkelingsproblemen.
  • om zicht te krijgen op mogelijke verklaringen bij tegenvallende leerresultaten.


Aandachts- en concentratieonderzoek (ADHD)

Een aandachtsonderzoek wordt uitgevoerd indien er aandachtsmoeilijkheden vastgesteld worden thuis of op school. We onderzoeken of deze problemen worden veroorzaakt door een aandachtsstoornis of dat de concentratieproblemen kaderen binnen een andere problematiek. Het onderzoek bestaat uit een aantal gestandaardiseerde testen bij het kind, alsook uit vragenlijsten die worden afgenomen bij de ouders en de leerkracht.


Belevingsonderzoek (relationeel-affectief)

Een belevingsonderzoek wordt bij aanvang van de begeleiding standaard afgenomen om een beter beeld te krijgen over wat zich in het hoofd van het kind afspeelt en hoe hij/zij met moeilijkheden omgaat. Dit gebeurt aan de hand van spel, tekeningen en gesprekken.


Onderzoek naar ASS

Op vraag van de ouders, school, kinderpsychiater,… kan een onderzoek naar ASS worden uitgevoerd. Dit is een uitgebreid onderzoek en omvat meerdere testen en gesprekken met het kind (waaronder ook een intelligentiebepaling), alsook observaties en vrije spelmomenten. Verder wordt de ouders en de leerkracht gevraagd vragenlijsten in te vullen en worden er gesprekken met de ouders gepland.


Onderzoek naar (psycho-)motoriek

Ouders en/of school maken zich ook wel eens zorgen over de (schrijf)motoriek van een kind of over het lateralisatieproces wat een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen. Vaak worden er bijv. omkeringen gesignaleerd in de klas en is er niet onmiddellijk sprake van een leerstoornis maar van een vertraging in de lateralisatie.

Een psychomotorisch onderzoek kan zinvol zijn bij leermoeilijkheden of wanneer de (schrijf)motoriek algemeen niet goed ontwikkelt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info