Kinderpsychologie

In de praktijk begeleiden we kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar en hun ouders. We behandelen hiermee diverse problematieken.
  • • Opvoedingsvragen
  • • Gedragsmoeilijkheden: opstandig gedrag, eetproblemen, slaapmoeilijkheden
  • • Emotionele klachten: angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst
  • • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornis
  • • Sociale moeilijkheden en pestgedrag
  • • Rouw en verlies
  • • (V)echtscheiding
  • • Trauma
  • • Hechtingsproblemen en ouder-kind interactiemoeilijkheden
  • • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid
  • • Aandacht en concentratie, werkhoudingsproblemen
  • • Hoogbegaafdheid
  • • Studiemoeilijkheden

Ergotherapie

Binnen de ergotherapie zijn er verscheidene gebieden waar aandacht aan besteed kan worden.
  • • Fijne motoriek
  • • Lateralisatieproblemen
  • • Schrijfmoeilijkheden
  • • Visuele perceptievaardigheden
  • • Ruimtelijk inzicht
  • • Probleemoplossend en logisch denken
  • • Werken rond zelfredzaamheid (aankleden, veters binden, bus nemen, …)
  • • Studiebegeleiding (leren leren, samenvatten, plannen en organiseren)
  • • Blind leren typen (Typtien2)

Tevens kan u ook bij ons terecht voor:

Tevens kan u bij ons terecht voor multidisciplinair onderzoek: intelligentie, aandacht en concentratie, leerproblemen, autismescreening, ADHD, emotionele problemen,… Hiervoor werken wij (indien nodig) samen met een externe kinderpsychiater. Naargelang de vraag worden er ook groepstrainingen georganiseerd (sociale vaardigheden, schrijfmotoriek, typtien2,…).